Logo Heilig Hart Leuven
De 10 van 2016
1
1

Unieke fototentoonstelling "De duisternis voorbij"

Oftalmoloog Dr. Hardi trekt naar het midden van de 'brousse' van Congo, in de provincie Oost-Kasai, om oogzorg toegankelijk te maken voor de allerarmste mensen. Hij en zijn team moeten daarvoor dagenlang reizen: per jeep, vliegtuigje, kano, ... om in de meest geïsoleerde gebieden van Congo te komen. Twee topfotografen, Dieter Telemans en András Hajdú volgden dr. Hardi en brachten op haarfijne wijze de veldmissies in beeld.

Hun werk resulteerde in een unieke tentoonstelling in het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart en schetste de omstandigheden waarin dr. Hardi werkt. Ook verhalen van patiënten kwamen aan bod. Die waren vaak hartverscheurend en tegelijkertijd hartverwarmend.

De tentoonstelling was vrij toegankelijk. Een leuke extra was de mogelijkheid om de tentoonstelling geblinddoekt in groep te bezoeken, met audio-gids.

De verhalen achter de prachtige beelden hebben mij tot tranen toe bewogen.
Frieda Depuydt, bezoeker van de tentoonstelling
2
2

Wij spreken de digi-taal: HHLeuven.be vernieuwd

De vorige webversie werd ingeruild voor een gloednieuw digitaal portaal, met uitgebreide info voor patiënten, bezoekers en zorgprofessionals. Doordat het design "responsive" is, wordt de paginaopbouw steeds afgestemd op het device waarmee de bezoeker de website bezoekt: via smartphone, tablet of desktop computer.

Eind 2016 werd ook ons intranet vernieuwd en omgedoopt tot Hartlink. Onze medewerkers krijgen elke dag nieuws en updates. Hartlink fungeert ook als hét centraal platform voor procedures, brochures, werkvoorschriften ...

Een goede informatiearchitectuur is zeer belangrijk bij grote websites.
De verschillende doelgroepen hebben nood aan specifieke informatie. Door het grote aanbod is de navigatie van cruciaal belang.
Goedele Van Grunderbeek (communicatie medewerker)
3
3

Huisartsenapp brengt ons dichter bij elkaar

Wij streven naar een vlotte communicatie tussen onze specialisten en patiënten, maar ook voor onze verwijzende artsen willen we snel en eenvoudig bereikbaar blijven.

Daarom lanceerden we in het najaar van 2016 onze app voor huisartsen. Belangrijkste feature is de rechtstreekse contactfunctie waarmee huisartsen met één druk op de knop een specialist kunnen bellen of mailen.

Op termijn gaan we voluit voor een online boekingssysteem voor afspraken. In afwachting maken we het onze huisartsen zo eenvoudig mogelijk. De afsprakenlijn voor huisartsen, en die van de secretariaten is te vinden in de rubriek "Afspraak maken".

Registreren kan via app.hhleuven.be.

We willen de communicatielijnen met onze verwijzers letterlijk kort houden. De rechtstreekse contactnummers van onze specialisten illustreren die aanpak.
Veerle Provoost, radioloog
4
Family Friendly
4

Onze symposia: één topic, multidisciplinair belicht

Onze lente- en herfstsymposia zijn intussen uitgegroeid tot vaste waarden. Bij elke editie wordt een thema of onderwerp door diverse specialismen belicht. Op die manier bieden we onze huisartsen gedurende één voormiddag een divers programma, aangevuld met workshops en tijd om na te praten onder collega's. In het kader van onze deelname aan de 1000 km tegen kanker, organiseerden onze arts-specialisten een symposium over (gezond) sporten en kanker. We mochten meer dan 150 huisartsen uit de omgeving verwelkomen.

Bij de najaarseditie nam de dienst pediatrie het voortouw. Met de lancering van het Family Friendly label werd de vernieuwde werkfilosofie binnen de dienst kindergeneeskunde extra onder de aandacht gebracht. De kerngedachte hierbij is de overtuiging dat we een kind beter begrijpen, ondersteunen en behandelen in zijn bredere context van familie, wat die structuur ook mag zijn.

Het family friendly label zal ook vorm krijgen in diverse initiatieven zoals voorleesnamiddagen, dokterskoffertjes voor broers en zusjes, kleuterrondleidingen ...
Inge Van Wambeke, diensthoofd pediatrie
5
5

Open tafels met de huisartsen

Ons ziekenhuis is in volle evolutie. We hebben fors geïnvesteerd in infrastructuur, informatica, nieuwe medische technologie én het aantrekken van nieuwe specialisten. We weten zelf vrij goed wat nog moet verbeterd worden. Maar we zijn er ook van overtuigd dat we veel kunnen leren van de huisartsen uit onze regio. Zij hebben allicht zelf noden als verwijzer maar zijn anderzijds ook de stem van hun en onze patiënten.

Daarom nodigden we hen in het najaar van 2016 uit om samen aan tafel te gaan. Tijdens deze gesprekken, geleid door de hoofdgeneesheer en de leden van het medisch beleidscomité, werd gepolst naar de zaken die goed gaan, maar ook welke aspecten van onze dienstverlening voor verbetering vatbaar zijn.

Dit alles resulteerde in een plan van aanpak dat momenteel en in de loop van de komende maanden vorm zal krijgen via concrete projecten.

We zijn ervan overtuigd dat de blik van de huisarts op ons ziekenhuis ons nog veel kan leren.
Peter Reynaert, hoofdgeneesheer
6
6

Tevreden patiënten en kortere wachttijden, dankzij nieuwe MRI

Sinds begin juli 2016 zijn onze radiologen aan de slag gegaan met de nieuwe MRI.

Burgemeester Louis Tobback had bij de eerste steenlegging in september 2015 beloofd om terug te keren wanneer het project was afgerond. Belofte maakt schuld. Op vrijdag 9 september 2016 knipte hij plechtig het lint door in de controlekamer van de MRI.

Ons ziekenhuis koos voor het Philips Ingenia 1.5 T MRI toestel dat is uitgerust met Ambient Experience technologie en Patiënt In-bore solution. "Dit toestel bundelt de nieuwste technologie en is helemaal up-to-date inzake kwaliteit van beeldvorming", vertelt dr. Anne Vancauwenbergh, diensthoofd medische beeldvorming. "Concreet krijgt de patiënt tijdens het onderzoek beelden te zien en geluiden te horen die hem/haar doen ontspannen, waardoor veel minder onderzoeken moeten afgebroken worden of opnieuw moeten gebeuren. Dat resulteert in tevreden patiënten en kortere wachttijden. We krijgen positieve feedback van patiënten over de beleving en de kwaliteit van de beelden."

Patiënten met claustrofobie en kinderen geven aan dat ze het onderzoek leuk vinden dankzij de films die getoond worden in het toestel.
Anne Vancauwenbergh, diensthoofd radiologie
7
7

Kort in kraamkliniek

2016 was ook het jaar van de lancering van het KIK-project. KIK staat voor "Kort in kraamkliniek" en beoogt een verkorte verblijfsduur op de materniteit indien de gezondheid van moeder en kind dit toelaten. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block stelt de hervorming van de ziekenhuisfinanciering voorop en was vragende partij voor een dergelijk project. Het Heilig Hart ziekenhuis stelde zich, samen met UZ Leuven en kraamexpertisecentrum De Bakermat, kandidaat voor de uitwerking van een pilootproject rond bevallen met kort ziekenhuisverblijf. Samen met 6 andere voorstellen, werd onze kandidatuur weerhouden.

Een verkort ziekenhuisverblijf vraagt vanzelfsprekend een intensievere opvolging van de thuissituatie. Vroedvrouw-organisaties, huisartsen, kraamhulpcentra ... worden bijgevolg intensief betrokken.

Ons ziekenhuis organiseerde in dit kader het voorbije jaar debatavonden en verschillende infosessies; bv. Over het "zevendedagsonderzoek" ...

Door continue overleg met de partners in het project (UZ Leuven en de Bakermat) zorgen we dat de opvolging goed verzekerd wordt. Ook de focus op communicatie naar de eerstelijns vroedvrouwen zorgt voor een heel aangename samenwerking die duidelijk zijn vruchten afwerpt.
Marie Simonart, hoofdvroedvrouw materniteit en verloskamer
8
8

Nieuwe artsen@hhleuven

Ons artsenteam werd het afgelopen jaar binnen diverse disciplines verder versterkt.

We stellen ze graag aan u voor:

De moderne arts is geen solo-arts, samenwerken en overleggen met je team kost je geen tijd, het geeft je vooral kwali-'tijd'.
Nele Desie, pneumoloog
9
9

Wie goed verzorgd wordt, zorgt goed

Een goede teamgeest en fijne werksfeer is cruciaal. Daarom organiseerden we in 2016 verschillende medewerkersactiviteiten die nog een hele tijd bleven nazinderen. Tijdens een heuse dropping moesten een twintigtal teams de benen en het brein in beweging zetten om zo snel mogelijk de eindbestemming te bereiken.

Omdat we echt willen weten wat er leeft onder de medewerkers werden ook Open tafels met Katrien (Van Gerven, onze algemeen directeur. nvdr.) georganiseerd. Tijdens een smakelijke lunch konden medewerkers van verschillende afdelingen op een vrije, informele manier van gedachten wisselen met de directeur. Dit resulteerde in verschillende acties en projecten die in de toekomst verder uitgewerkt zullen worden.

In de zomer, tijdens het WK voetbal, lieten we een kickertafel aanrukken en werd een heus toernooi op poten gezet. En omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, werd op regelmatige tijdstippen een moment geprikt om onder collega's te keuvelen bij een lekker ijsje of een warme wafel. Op de "dag van de medewerker" werd iedereen op het binnenplein verwend met overheerlijke snacks van onze "fingerfoodtruck".

De finale was ontzettend spannend. De ontlading was dan ook groot toen we het winnende doelpunt scoorden.
Chris Verstreken, medewerker IT en winnaar van het tafelvoetbaltoernooi
10
10

Gemiddeld laagste percentage ereloonsupplementen in ons ziekenhuis

In Visie (editie Brabant), het weekblad van de CM, verscheen eind november 2016 een artikel in verband met de ereloonsupplementen in ziekenhuizen. Het afgelopen jaar analyseerde de CM 1,4 miljoen ziekenhuisfacturen. Op basis hiervan kunnen ze aanbevelingen geven voor een betere financiële bescherming van de patiënt.

Uit deze analyses blijkt dat het gemiddelde ereloonsupplement in een éénpersoonskamer hoog is en dat dit bedrag blijft stijgen. Zo bedraagt het gemiddelde percentage ereloonsupplement in het CHIREC in Brussel 171%, in het UZ Leuven is dit 70%.

In ons ziekenhuis bedraagt het gemiddeld percentage ereloonsupplement slechts 47%. Daarmee doen we beter dan alle andere ziekenhuizen in de regio Brabant.

Een financieel toegankelijk ziekenhuis zonder toegevingen te doen op het gebied van zorgkwaliteit, daar kiezen we resoluut voor.
Katrien Van Gerven, algemeen directeur