Er bestaan heel wat misvattingen en onduidelijkheden over ongeneeslijk ziek zijn, palliatieve zorg en sterven. Dat komt omdat de laatste levensfase geen gemakkelijk onderwerp is om over te praten. Desondanks is ook deze fase een volwaardig onderdeel van het leven.

De terminale fase kan wel erg aangrijpend en confronterend zijn. Naasten van de patiënt hebben vaak heel wat vragen.

Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelde het palliatief support team samen met de communicatiedienst een brochure “palliatieve en terminale zorg beter begrijpen”.

"De brochure biedt een houvast, de mogelijkheid om tijdens het waken of na het overlijden toch nog een antwoord te vinden"

Griet Van Den Broeck

“Deze brochure vervangt geen gesprek met onze zorgmedewerkers”, stelt mede-initiatiefnemer en PST-verpleegkundige Griet Van Den Broeck. “De ervaring leert ons echter dat dit wel een verwarrende periode is voor de naaste. De brochure biedt dan een houvast, de mogelijkheid om tijdens het waken of na het overlijden toch nog een antwoord te vinden op de vragen die voortvloeien uit wat hij of zij ziet of ervaart bij de stervende. In de brochure wordt geen onderwerp uit de weg gegaan.”

De brochure wordt vrijblijvend aangereikt via een zorgmedewerker of arts aan de naaste(n) van een patiënt in terminale fase.

Je kan ze inkijken via deze link.