Vanuit het geriatrisch zorgteam wordt sinds enkele jaren extra werk geleverd inzake de zorg voor patiënten met dementie en moeilijk hanteerbaar gedrag. Metertijd werden de vele initiatieven gekaderd in een constant streven naar de creatie van een dementievriendelijke omgeving, niet alleen op de geriatrische afdelingen, maar over het hele ziekenhuis heen. In 2021 werd daarom een enquête voor alle medewerkers gelanceerd waarin ze gevraagd werden in hoeverre ze hun dienst of afdeling dementievriendelijk achten. De outcome van deze bevraging bracht de noden in kaart. Van daaruit konden experten adviezen leveren aan voor zorgteams en ziekenhuisbrede suggesties ter implementatie voor de directie. Kortom, de geriatrisch zorgcultuur kreeg een breder draagvlak in ons ziekenhuis.

Ook over de ziekenhuismuren heen en samen met de eerstelijn leverden onze zorgmedewerkers inspanningen inzake educatie en preventie.
Tijdens de seniorenweek die sterk onder de aandacht gebracht werd in de stad Leuven, konden patiënten, maar ook het brede publiek, zich laten opsluiten in een “escape-room”. Deze escape-room werd ontwikkeld met de medewerking van de Socialistische Mutualiteiten. Deelnemers konden tijdens hun zoektocht naar de vrijheid op een ludieke manier valpreventietips vergaren. Op het congres “Schatten in de Vlaamse dementiezorg” namen we het woord om inspiratie en ideeën aan te reiken aan sectorgenoten.
In dit kadre werd ook een videoreportage ontwikkeld, hieronder de bekijken.