In een voortdurend gezamenlijk streven naar duurzame kwaliteit van zorg, besloot ons ziekenhuis samen met het AZ Diest, RZ Heilig Hart Tienen en het UZ Leuven om samen het toekomstig kwaliteitsbeleid van de ziekenhuizen vorm te geven met FlaQuM, het Flanders Quality Model. Dit kwaliteitsmodel werd ontwikkeld door het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van de KU Leuven. Het is het resultaat van een overleg tussen Vlaamse ziekenhuisexperten, overheid, universiteiten en patiëntenorganisaties ondersteund door internationale adviseurs. Doelstelling is naar een duurzaam kwaliteitssysteem te groeien, rekening houdend met internationale adviezen maar eveneens met lokale ervaring.

Het accreditatietraject via Qualicor dat we in 2012 startte, werd samen met deze beslissing ook stopgezet. Hoewel het normenkader van Qualicor ons ziekenhuis geholpen heeft om het kwaliteitsniveau naar een hoger niveau te tillen, bood het weinig keuzevrijheid in de interpretatie en de vertaling op de werkvloer. Het nieuwe kwaliteitsbeleid van Flaqum stoelt op een visiemodel dat een koers bepaalt aansluitend op de strategie, waarden en de normen van elk individueel ziekenhuis. Dit stelt ons in staat om via FlaQuM meer richting te geven aan het kwaliteitsbeleid passend bij ons DNA. Een andere meerwaarde van deze nieuwe aanpak is de opportuniteit om binnen het ziekenhuisnetwerk Plexus de werking van de kwaliteitsdiensten op elkaar af te stemmen.

Ondanks de annulatie van de geplande audit in 2022 via Qualicor blijven we werken aan zorgkwaliteit. Dat doen we door de huidige afspraken betreffende het kwaliteitswerken aan te houden, evenals de opvolging van indicatoren en via de interne audits. Het huidige normenkader blijft de spiegel waartegen we ons kwaliteitswerken aftoetsen. In 2023 zal er een externe audit plaatsvinden via FlaQum en in de tussentijd zal er een auditsysteem met de andere partnerziekenhuizen uit het netwerk worden opgezet.