Nadenken en beslissingen nemen over je toekomstige medische zorg en behandeling, noemen we ‘vroegtijdige zorgplanning’. Vroegtijdig betekent dat je er dus bij stilstaat nog voor de nood zich effectief voordoet.

Ook al lijkt die toekomst voor sommigen nog ver af, door reeds na te denken en aan te geven wat belangrijk zou zijn, kunnen artsen en zorgverleners beroep doen op de informatie die voorhanden is en hiermee rekening houden bij het vervolg van de zorg en begeleiding. We weten immers niet wanneer we in een situatie terecht komen waarbij het levenseinde plots dichtbij komt, hetzij door ouderdoms(ziekte) of door een plotse gebeurtenis.

Om alle informatie binnen handbereik te hebben wanneer nodig, introduceerden de medewerkers van ons palliatief support team met ondersteuning van de dienst informatica de “Vroegtijdige zorgknop”.

Deze applicatie binnen het klinisch werkstation van onze zorgmedewerkers en artsen, biedt de mogelijkheid tot het toevoegen van documenten die de patiënt aanreikt, zoals wilsverklaringen, een wilsbeschikking… Ook mondelinge verklaringen van de patiënt kunnen in dit luik geciteerd worden, evenals wensen rond zorg (comfortzorg, zoveel mogelijk thuis zijn, …) en het al dan niet wensen van behandeling ( kunstmatige voeding, dialyse, beademing, sedatie, euthanasie ….).

Op die manier zetten we een nieuwe stap in ons streven naar een optimale afstemming van de zorg op de ziektebeleving, de zorgnoden en de behandelwensen van de patiënt.