Het aantal chromosomaal afwijkende eicellen stijgt sterk met de leeftijd. Een 30-jarige vrouw heeft reeds 40% abnormale eicellen. Boven de 40 jaar stijgt dit aantal naar 80%. Deze abnormale eicellen kunnen resulteren in een normaal uitziend embryo, maar daarom nog niet in een gezond, levend geboren kind. De PGT-A-techniek, toegepast door onze specialisten van de unit reporoductieve geneeskunde, biedt hier een antwoord op. 

Via de PGT-A-techniek (preïmplantatie genetische test bij aneuploïdie screening) kunnen onze specialisten bij een IVF-poging de bekomen embryo’s testen op aneuploïdie. Dit is een abnormaal aantal chromosomen. Enkel de chromosomaal normale embryo’s worden teruggeplaatst. Hierdoor bekwam het team hogere zwangerschapskansen per embryotransfer.

De leeftijd van de patiënte wordt via deze techniek minder belangrijk omdat de abnormale eicellen niet meer worden teruggeplaatst.

Dr. Sylvie Gordts, diensthoofd van de unit reproductieve geneeskunde: “De leeftijd van de patiënte wordt via deze techniek minder belangrijk omdat de abnormale eicellen niet meer worden teruggeplaatst. Bij heel veel patiënten zal echter ook geen embryotransfer gebeuren. Als we naar onze cijfers van de voorbije jaren kijken, kon een transfer gebeuren bij 47% van de PGT-A cycli. Dankzij deze techniek konden we wel vaststellen dat deze groep patiënten, met toch slechtere prognose, na PGT-A een zwangerschapspercentage bereikt van 51% met 23% doorgaande zwangerschap.”

Deze en andere cijfers werden gebundeld in het jaaroverzicht van de dienst reproductieve geneeskunde.

Raadpleeg het volledige verslag hieronder.