Na de afbraak van het medisch archief kon een nieuwe toegangsweg voor onze site aangelegd worden. Dat was noodzakelijk omdat de oude toegangsweg zich voortaan in een werfzone zou bevinden. Alvorens die nieuwe werkzaamheden konden aanvatten, vond een archeologisch onderzoek plaats. Niet zonder resultaat, zo bleek.
Op 2 februari troepte de pers samen voor een toelichting van de vondsten door een team van archeologen. 

Hun onderzoek leverde immers enkele waardevolle vondsten op waaronder een smeltkroes van klokkengieterij Van Aerschodt die in de 19de eeuw deels op ons domein gevestigd was.

Een foto daterend uit de periode 1888 – 1895 toonde hoe de locatie er toen uitzag.

De foto werd genomen in oostelijke richting. De fotograaf stond bijgevolg met de rug naar de huidige groene poort. Het gebouwtje (A) met de schoorsteen was de oven van de gieterij. De bomen (B) op de achtergrond stonden waar kort daarna het huidige gebouw van de technische dienst gebouwd werd. De muur aan de linkerzijde is het hoofdgebouw van de gieterij en de bogen in die muur (C) herken je nog steeds in de huidige resterende scheidingsmuur. Vermoedelijk is deze kasseien ondergrond (D) ook degene die gevonden werd door de archeologen.
De foto werd genomen in oostelijke richting. De fotograaf stond bijgevolg met de rug naar de huidige groene poort. Het gebouwtje (A) met de schoorsteen was de oven van de gieterij. De bomen (B) op de achtergrond stonden waar kort daarna het huidige gebouw van de technische dienst gebouwd werd. De muur aan de linkerzijde is het hoofdgebouw van de gieterij en de bogen in die muur (C) herken je nog steeds in de huidige resterende scheidingsmuur. Vermoedelijk is deze kasseien ondergrond (D) ook degene die gevonden werd door de archeologen.

De gieterij stopte zijn activiteit na een brand in de oven. Archeologen vonden ook roetplekken die vermoedelijk resten zijn van die brand.

Onder de klokkengieterij vonden archeologen sporen van het Tacetklooster van de Ongeschoeide Karmelieten (1602-1799), opgericht met de steun van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Oude kaarten wijzen uit dat de kloosterkerk, gewijd aan Sint-Albert, ongeveer ter hoogte van de latere klokkengieterij lag, schuin tegenover de Karmelietenberg. Er werden geen duidelijke funderingen van de kerk gevonden, maar wel kuilen met aardewerk uit de periode van het klooster.

Een schets van het voormalige Tacetklooster. De kloosterkerk lag ongeveer ter hoogte van de latere klokkengieterij.
Een schets van het voormalige Tacetklooster. De kloosterkerk lag ongeveer ter hoogte van de latere klokkengieterij.

In de pers