Het aantal artsen in het ziekenhuis is fors gegroeid. Die groei leidt tot een uitbreiding en vernieuwing van het zorgaanbod voor patiënten. Een nieuw en eigentijds polikliniekgebouw aan de Naamsestraat biedt een oplossing voor dit probleem en zal het raadplegingsaanbod aan patiënten verhogen en naar comfort verbeteren.

Na de voorbereidende fase kon in 2021 het echte werk beginnen. Alvorens de effectieve opbouw van de nieuwe polikliniek kon starten moest gebouw C eerst plaats ruimen. Medio 2021 werd het terrein zichtbaar waarop de nieuwe polikliniek zou grondvesten.
Een archeologisch onderzoek leverde geen specifieke vondsten op waardoor de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw konden aanvatten.
Een bouwkraan werd geplaatst, funderingsputten werden gegoten, riolering en afwateringssystemen aangelegd.
Eind 2022 was de vloerplaat van de kelderverdieping klaar voor de effectieve opbouw, die in 2022 zou starten.

De werkzaamheden kan je opvolgen via de website wijbouwen.hhleuven.be