Op vrijdag 25 juni werd de eerste steen gemetst door directieleden van het ziekenhuis samen met leden van huisartsenkring Khobra. Einde 2022 zal de wachtpost klaar zijn en zal deze door zo’n 380 huisartsen beurtelings bemand worden.

Patiënten die tijdens weekends of op feestdagen dringend een huisarts willen raadplegen, kunnen terecht bij de dokter van wacht, na contactname met het telefoonnummer 1733. Tot begin oktober 2022 is de Leuvense huisartsenwachtpost nog gevestigd in de Justus Lipsiusstraat, maar uitbreiding is noodzakelijk. Vanuit de overheid wordt ook sterk gestimuleerd wachtposten te lokaliseren in de nabijheid van een spoeddienst. In overleg met alle betrokken partijen werd daarom besloten een nieuwe huisartsenwachtpost te bouwen en dit op de site van het Heilig Hart ziekenhuis. Daar zullen zo’n 380 huisartsen van huisartsenkring Khobra via een beurtrolsysteem de wachtpost bemannen en dringende raadplegingen verzorgen voor de 270 000 inwoners van de regio Oost-Brabant. Heel concreet zal de wachtpost geopend zijn tijdens weekends, op brug- en feestdagen, vanaf de avond voordien om 19.00 uur tot de ochtend nadien om 8.00 uur.

De huisartsenwachtpost wordt tegen de dienst spoedgevallen aangebouwd. Zodoende kan de huisarts van wacht, indien nodig, doorverwijzen naar de dienst spoedgevallen. Op die manier krijgt de patiënt op een efficiënte en vlotte manier een oplossing voor zijn dringende zorgvraag.

Ook de maatschappelijke zetel van huisartsenkring Khobra zal zich vestigen in de gebouwen van de nieuwe wachtpost.

Klaar voor de opbouw

De werkzaamheden aan de huisartsenwachtpost zijn al eind 2020 gestart met de afbraak van een reeks oude gebouwen die plaats ruimden voor nieuwe. Hoofdgeneesheer dr. Peter Reynaert over de eerstesteenlegging: “Dit is een mijlpaal in de realisatie van de geïntegreerde zorg ten bate van de patiënt.”

Dr. Thierry Op De Beeck is huisarts, bestuurslid van huisartsenkring Khobra en verantwoordelijke van de wachtpost. Hij reageerde ook: “Deze samenwerking tussen het Heilig Hart ziekenhuis en de huisartsenkring is tekenend voor de nieuwe dynamiek die er bestaat tussen eerste- en tweedelijnszorg. Met de realisatie van dit project gaan we de acute eerstelijnszorg voor de inwoners van de regio veiliger en efficiënter kunnen uitvoeren. We kijken vol vertrouwen en verwachtingen uit naar de opening van de wachtpost en de samenwerking met het ziekenhuis”.

De totaalkost van de bouw van de wachtpost en de noodzakelijke verbouwingen aan de spoeddienst bedraagt 3,3 miljoen euro.

De werkzaamheden kan je opvolgen via de website wijbouwen.hhleuven.be