Goede patiëntenzorg is alleen haalbaar dankzij de inzet van gemotiveerde en goed ondersteunde artsen en personeelsleden.

Doorgaans kiezen we ervoor om onze appreciatie voor medewerkers en artsen via diverse personeelsevenementen kenbaar te maken. Maar ook daar moesten we in 2020 een ander pad bewandelen.

Het jaarlijkse foodtruck festival en teambuilding werden uitgesteld. Wel kreeg elke medewerker en arts een prachtig boeket bloemen met zorg aan huis geleverd.

De appreciatie kwam ook niet alleen van in het ziekenhuis. Ook over de muren heen groeide het besef van de kracht en het doorzettingsvermogen van de zorgmedewerkers. We mochten tientallen giften ontvangen die onder de medewerkers verdeeld werden. Op 22 april toonde de Leuvense politie haar appreciatie voor de daadkracht van onze medewerkers en artsen via een applausactie op onze site.